Bola to jazda, na ktorú nezabudnem a verím, že sa čoskoro zopakuje.
Ste úžasní ľudia, veľkí profesionáli a špičkoví NLP tréneri. Našiel som viac, než som si vedel predtým predstaviť. 
--Matúš Miklošík


Prihláška:

Jesenný NLP PRACTITIONER
2023 

Certifikovaný NLP Seminár

s Petrom Sasínom a Ivetou Klimekovou


BRATISLAVA 

(10.-16.10.) + (7.-12.11.) 2023

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturačné údaje

Potrebujete rozložiť platby za seminár na viackrát? Napíšte nám na: podpora@nlp-akademia.sk, alebo nám zavolajte na: +421 948 877 228 a nájdeme pre vás vhodné riešenie.

 

NLP vám odovzdávame podľa pravidiel Society of NLP!

(Sme členmi svetovej asociácie Dr. Richarda Bandlera - zakladateľa NLP)

 

 


 

Certifikovaný - Intenzívny 12-dňový seminár

 

Certifikát priamo od Dr. Bandlera - spoluzakladateľa NLP!

 

TOP vybrané techniky z modelu NLP

 

Nové vzorce komunikácie, správania, motivácie a oveľa viac

 

To najmodernejšie a najúčinnejšie, čo v NLP existuje

 

BONUS: 3 mesiace online Mentoringu s Petrom Sasínom ZDARMA!


 

Mám pocity vděčnosti, radosti, svobody a štěstí. Strach z výtahu je pryč, jezdím si nahoru a dolů, manžel testuje účinky a kroutí hlavou :) Plním si cíle a daří se mi pomáhat druhým. --Stanislava Vondráčková

 

 

Odrazu sa nám viac darí. Máme viac klientov, viac nových kolegov. Ľudia tam vonku majú lepší názor na naše služby  … jednoducho NEXT LEVEL! --Juraj Ondrejmiška

 

 

 

---

---

---

 


Obchodné Podmienky

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.petersasin.com, a/alebo www.nlp-shop.sk, a/alebo www.nlp-akademia.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, alebo platobnou kartou.

Storno podmienky seminára/kurzu: Spotrebiteľ má nárok na stornovanie prihlášky bez udania dôvodu. Stornovanie prihlášky na seminár/kurz akceptujeme iba písomnou formou na emailovú adresu info@nlp-akademia.sk. Pri stornovaní doručenom 10 a viac dní pred začiatkom seminára je storno poplatok vo výške 20 % z uhradenej ceny vstupenky.

Pri stornovaní doručenom 9 a menej dní pred začiatkom seminára účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny. Po dohode spotrebiteľa s predávajúcim je však možné túto čiastku preniesť a využiť na neskorší, prípadne iný seminár, ktorý organizuje NLP Akadémia, s.r.o.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny a/alebo miesta a/alebo termínu seminára. Pri zmene ceny/miesta/termínu seminára predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.