Prihláška:

"Ultimatívny Úvod do NLP"

s Petrom Sasínom a Ivetou Klimekovou


Jeseň 2024 - BRATISLAVA

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturačné údaje


NLP vám odovzdávame podľa pravidiel Society of NLP!

(Sme členmi svetovej asociácie Dr. Richarda Bandlera - zakladateľa NLP)

 

 

Ahoj Ivetko a Petře,

Chtěla jsem vám oběma moc poděkovat za úžasný zážitek, který jsem s vámi měla možnost prožít v uplynulých 4 dnech na Ultimativním úvodu do NLP. Je to něco naprosto neskutečného a tak extrémně silného…

…nedá se to popsat slovy.

Děkuji děkuji děkuji
Peťa

PS: Zcela nechtěně vytvořená smějící se kotva na slovo žralok, chaha, to mne taky baví :))

Ing. Petra Mátlová, Vsetín
------------ 

Jan Mühlfeit

NLP  je oblíbená metoda v oblasti osobního rozvoje, kterou používají miliony lidi po celém světe. Peter Sasín tento vynikající nástroj přibližuje velmi vhodným způsobem nám všem.

Jan Mühlfeit Globalní stratég a býv. prezident Microsoftu pro Evropu
Jozef Banáš

Keby bol Sasín Američan, je svetový. Z Petrovej práce mám pocit, že je k svetovosti na najlepšej ceste. Každý, kto pomáha iným, je víťaz a Peter sa ním touto cestou nepochybne stal. Vrelo odporúčam.

Jozef Banáš Diplomat, Top Manažér a autor bestsellerov Kód 9, Kód 1 a Velestúr

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.petersasin.com, a/alebo www.nlp-shop.sk, a/alebo www.nlp-akademia.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke spotrebiteľ uvádza svoje meno a priezvisko, poštovú a/alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ/IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, alebo platobnou kartou.

Storno podmienky seminára/kurzu: Spotrebiteľ má nárok na stornovanie prihlášky bez udania dôvodu. Stornovanie prihlášky na seminár/kurz akceptujeme iba písomnou formou na emailovú adresu info@nlp-akademia.sk. Pri stornovaní doručenom 10 a viac dní pred začiatkom seminára je storno poplatok vo výške 20 % z uhradenej ceny vstupenky.

Pri stornovaní doručenom 9 a menej dní pred začiatkom seminára účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny. Po dohode spotrebiteľa s predávajúcim je však možné túto čiastku preniesť a využiť na neskorší, prípadne iný seminár, ktorý organizuje NLP Akadémia, s.r.o.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny a/alebo miesta a/alebo termínu seminára. Pri zmene ceny/miesta/termínu seminára predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.